eVeNt in WarsaW is partly ready

We ourselves will come up with how to reach to people with why we’re cycling for alternatives, BUT in Warsaw similar, small-scale initiative will take place in one week. Visiting alternatives spaces around and in Warsaw – event organised by Wymiennik and Zmiana Ruchu. Cyclers Alternatives will join!

Więcej: zmiana.org.ru, wymiennik.org,

Otrzymujemy coraz wyraźniejsze sygnały, że cywilizacja oparta na rytmie pracy zarobkowej i niepowstrzymanej konsumpcji obrała kurs zderzeniowy. Barierami, które stoją na jej drodze, są choćby ograniczone zasoby Ziemi czy zmiany klimatyczne oraz społeczne. Dlatego póki czas wyskakujemy z pędzącego pociągu, przesiadamy się na rower i jedziemy w miasto na niskich obrotach.

Gdzieś pomiędzy gmachami banków i wyniosłymi biurowcami kiełkują pomysły na zmianę, wyłaniają się społeczności, których łączy coś innego niż pieniądz, otwierają się przestrzenie współpracy i współdzielenia, a ziemia bezinteresownie karmi czujnych przechodniów.

Podczas wycieczki współorganizowanej przez Zmianę Organizacji Ruchu i Wymiennik będziemy odkrywać te inicjatywy i miejsca. Chcemy pokazać Warszawę z ludzkiej perspektywy nie nastawionej na zysk.

W tej niskoobrotowej przejażdżce towarzyszyć nam będą uczestniczki i uczestnicy Cycling Alternatives, rowerowej podróży edukacyjnej z Berlina do Warszawy, podczas której młodzi ludzie z Europy poznają różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii alternatywnej.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s